FAQ (Canada)


Thường trú ở Canada là gì?

Thường trú là tình trạng pháp lý cho phép Người nhập cư có thể cư trú và làm việc hợp pháp bất cứ nơi nào tại Canada. Mỗi năm Canada chào đón hàng ngàn thường trú nhân mới. Khi bạn đã được chấp nhận trở thành Thường trú nhân thì bạn sẽ nhận một Thẻ thường trú.

Có những yêu cầu cơ bản nào cho Visa thường trú?

Có nhiều hạng mục/chương trình để bạn có thể đăng ký trở thành Thường trú nhân tại Canada. Mỗi chương trình sẽ có mức đánh giá và yêu cầu riêng khác nhau. Bạn có thể hoàn thành Mẫu thông tin online để đánh giá sơ bộ về khả năng nhập cư vào Canada của mình.

Trường hợp tôi đã trở thành Thường trú nhân tại Canada thì tôi sẽ có lợi gi?

Thường trú nhân ở Canada sẽ được hưởng toàn bộ quyền và ưu đãi như công dân ngoại trừ 3 trường hợp sau:

 • Không được quyền bầu cử;
 • Bị trục xuất đối với các tội danh hình sự;
 • Không có hộ chiếu Canada.

Khi tôi là Thường trú nhân ở Canada, tôi có phải ở lại Canada không?

Một Thường trú nhân phải lưu trú tối thiểu 2 năm trong khoảng thời gian 5 năm trừ trường hợp bạn có một công việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Canada ở nước ngoài.

Làm thế nào để trở thành công dân quốc tịch Canada?

Khi bạn đã tích lũy được 3 năm Thường trú nhân và đủ điều kiện theo luật định, bạn có thể đăng ký để trở thành Công dân Canada.

Chương trình đề cử Tỉnh Bang (PNP) là Chương trình gì?

Hầu hết các Tỉnh Bang/ Vùng lãnh thổ ở Canada đều có thể đề cử ứng viên nhập cư thông qua Chương trình đề cử Tỉnh Bang. Những ứng viên này phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ học vấn để góp phần phát triẻn nên kinh tế của Tỉnh Bang/ Vùng lãnh thổ họ cư trú.

Các Tỉnh Bang/ Vùng Lãnh thổ (ngoại trừ Quebec không tham gia PNP) đều có những nhánh chương trình và tiêu chuẩn khác nhau nhắm vào những nhóm đối tượng tương đương. Ví dụ như trong một nhánh chương trình, Tỉnh Bang/ Vùng lãnh thổ có thể hướng tới đối tượng là học sinh, doanh nhân, người lao động có chuyên môn cao hoặc người lao động chưa lành nghề.

EXPRESS ENTRY

Lưu ý: Tỉnh Quebec không tham gia chương trình Express Entry và có cách đánh giá riêng.

Chương trình Express Entry là chương trình như thế nào?

Chương trình Express Entry là cách mới để quản lý các chương trình định cư đang tồn tại, bao gồm:

 • Federal Skilled Worker
 • Federal Skilled Trade Program
 • Canadian Experience Class.

Các Tỉnh Bang và Vùng lãnh thổ sẽ có thể tuyển dụng các ứng viên từ Express Entry Pool cho nhu cầu của thị trường lao động.

Thông qua Express Entry, Ứng viên đáp ứng các điều kiện của một trong các chương trình nói trên sẽ tham gia vào Express Entry Pool. Chính phủ Canada, Chính quyền Tỉnh Bang, Vùng Lãnh thổ và các Nhà tuyển dụng sẽ có thể chọn được ứng viên phù hợp với nhu cầu tại Pool này.

Ngân hàng việc làm của Chính phủ Canada và Express Entry sẽ để Nhà tuyển dụng và người lao động có chuyên môn liên lạc và kết nối với nhau dễ dàng và đẩy nhanh tiến trình nhập cư vào Canada.

Các Ứng viên có số điểm cao tại Pool sẽ được cấp Thư mời đăng ký thường trú.

Các Ứng viên cũng sẽ được cộng điểm thêm khi:

 • Đề nghị công việc từ Nhà tuyển dụng Canada
 • Đề cử của Tỉnh Bang/ Vùng Lãnh thổ
 • Kỹ năng và kinh nghiệm – những yếu tố tạo dựng nên thành công ở Canada.

Lưu ý: Tỉnh bang Quebec không sử dụng chương trình Express Entry. Họ sẽ lựa chọn người lao động theo tiêu chuẩn riêng.

Làm thế nào các Tỉnh Bang/ Vùng lãnh thổ sử dụng hệ thống Express Entry?

Các Tỉnh Bang và Vùng Lãnh thổ sẽ có thể đề cử một số lượng ứng viên nước ngoài nhất định thông qua hệ thống Express Entry nhằm đáp ứng các nhu cầu thị trường lao động và nhập cư tại địa phương. Trường hợp Ứng viên nhận được lời đề cử của Tỉnh Bang/ Vùng Lãnh thổ, họ sẽ nhận được điểm cộng để nhận Thư mời đăng ký thường trú.

Cũng như việc quản lý chương trình Provincial Nominee Program (PNP), các Tỉnh Bang/ Vùng Lãnh thổ sẽ có những tiêu chuẩn đánh giá riêng cho việc đề cử các ứng viên chương trình Express Entry.

Lưu ý: Tất cả các ứng viên tiềm năng (cho dù là ứng viên của PNP hay không) cũng phải đủ tiêu chuẩn của ít nhất một trong các chương trình nhập cư của Tỉnh Bang do Express Entry quản lý để vào Pool và bắt buộc đăng ký hồ sơ online.

Đối với các Ứng viên tiềm năng muốn tham gia cả hai chương trình Provincial Nominee Program (PNP) và Express Entry?

Có 2 cách để thực hiện:

 • Đăng ký PNP trước, nhận đề cử và hoàn thành hồ sơ Express Entry;
 • Hoàn thanh hồ sơ Express Entry trước. Tỉnh Bang/ Vùng lãnh thổ có thể tìm kiếm tại Express Entry Pool và gửi lời đề nghị đăng ký PNP. Khi Ứng viên nhận được chứng nhận đề cử, họ sẽ phải cập nhật trên hồ sơ của Express Entry.

Cũng có thể nói, Ứng viên cập nhật hồ sơ tại Express Entry đê chứng tỏ rằng họ có lời đề cử của Tỉnh Bang/ Vùng lãnh thổ thì họ sẽ có điểm cộng để nhận Thư mời đăng ký thường trú .

Nhà tuyển dụng ở Canada có thể truy cập trực tiếp vào Express Entry Pool?

Các Nhà tuyển dụng có thể tuyển dụng các Ứng viên trực tiếp trong Pool thông qua Ngân hàng việc làm (Job Bank). Job Bank và Express Entry cho phép các Nhà tuyển dụng đủ điều kiện và các Ứng viên ngoài nước đạt chuẩn sẽ trao đổi với nhau dễ dàng.

Ứng viên của Express Entry cần đằng ký cho Job Bank trong trường hợp họ vẫn chưa có đề nghị công việc tại Canada hoặc đề cử của Tỉnh Bang/ Vùng Lãnh thổ. Điều này giúp Ứng viên có thêm cơ hội tìm kiếm công việc tại Canada đồng thời cũng là cách hiệu quả gây dựng hình ảnh bản thân đối với các Nhà sử dụng lao động, Nhà tuyển dụng, Bảng đăng tuyển tư nhân v.v…

Job Bank sẽ chọn và giới thiêu các Ứng viên phù hợp tới Người cần tuyển dụng lạo động khi mà người bản địa không thể đáp ứng công việc này.

Dĩ nhiên Nhà tuyển dụng vẫn có thể liên hệ trực tiếp tới Ứng viên mà họ thấy phù hợp trên Express Entry.

Các Ứng viên của chương trình Express Entry có thể đến Canada và bắt đầu làm việc trước khi họ nhận được thẻ thường trú?

Ứng viên củ Express Entry không thể đến Canada cho tới khi họ được nhận được Visa thường trú chỉ trừ trường hợp Ứng viên đã có Giấy phép lao động tạm thời tại Canada.

Trường hợp Ứng viên được yêu cầu bắt đầu công việc trước khi hồ sơ visa thường trú được xử lý xong thì Nhà tuyển dụng có thể đăng ký “dual intent” (ý định kép) tại Labour Market Impact Assessment (LMIA). Lưu ý rằng đối với trường hợp này Nhà tuyển dụng sẽ phải thanh toán phí xử lý. Điều này có nghĩa rằng Ứng viên có thể đến Canada dưới dạng lao động nước ngoài tạm thời để làm việc trong lúc chờ đợi quyết định cho hồ sơ thường trú. Đồng thời, Ứng viên vẫn phải đăng ký Giấy phép lao động.

Ứng viên Express Entry đã có đề nghị công việc và Thư mời đăng ký thường trú không có nghĩa sẽ được cấp Giấy phép lao động tạm thời hoặc Visa thường trú tạm thời.

Có tốn phí để nộp hồ sơ Express Entry?

Không tốn phí cho việc nộp hồ sơ tại Express Entry. Tuy nhiên trường hợp Ứng viên mong muốn đủ điều kiện cho Chương trình Federal Skilled Worker Program hoặc hoàn thành các chứng chỉ giáo dục ngoài Canada và nhận điểm từ Comprehensive Ranking System) thì Ứng viên sẽ phải thanh toán phí cho Bài kiểm tra ngôn ngữ và Đánh gia chứng chỉ giáo dục.

Trường hợp Ứng viên đã được mời đăng ký thường trú thì Ứng viên sẽ phải trả phí xử lý hồ sơ đăng ký. Trường hợp quyết định trở thành Thường trú nhân thì Ứng viên sẽ thanh toán Phí đăng ký quyền thường trú cho bản thân và các thành viên phụ thuộc (nếu có).

Hồ sơ của Ứng viên nộp tại Express Entry có thời hạn trong bao lâu?

Hồ sơ Express Entry sẽ có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày Ứng viên đăng ký tại CIC (Sở di trú Canada). Trường hợp Ứng viên không nhận được Thư mời đăng ký thường trú sau 1 năm và vẫn có mong muốn nhập cư vào Canada theo diện lao động chuyên môn thì Ứng viên bắt buộc đăng ký hồ sơ mới.

Tôi có cần một lời đề nghị công việc để tham gia vào Express Entry Pool?

Nếu đã đáp ứng các tiêu chuẩn của một trong những dạng chương trình nhập cư tài chính như Express Entry thì Ứng viên sẽ được nhận vào Express Entry Pool. Đề nghị việc làm được cấp bởi Nhà tuyển dụng Labour Market Impact Assessment (LMIA) là ưu điểm quan trọng tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Hệ thống xếp hạng toàn diện (Comprehensive Ranking System) là gì và nó hoạt động như thế nào?

Hệ thống xếp hạng toàn diện là hệ thống mới được áp dụng để đánh gia các Ứng viên tại Express Entry. Hệ thống này được thiết kế dựa trên những nghiên cứu sâu rộng vế sự thành công cho người mới nhập cư vào Canada.

Hệ thống này bao gồm các yếu tố:

 • Kỹ năng;
 • Kinh nghiệm làm việc
 • Khả năng ngôn ngữ
 • Trình độ học vấn;
 • Yếu tố khác giúp người nhập cư phát triển tại Canada.

Bằng cách sử dụng thông tin mà Ứng viên đã cung cấp, Hệ thống sẽ chấm điểm và xếp hạng Ứng viên trên Pool tại bất kỳ thời điểm nào. Lưu ý, xếp hạng của Ứng viên có thể thay đổi thường xuyên, và điểm sẽ chỉ thay đổi dựa vào những cập nhật mới trên hồ sơ của Ứng viên.

Các Ứng viên có điểm số cao nhất trong Pool sẽ được cấp Thư mời đăng ký thướng trú. Ứng viên sẽ được cộng điểm nếu có:

 • Đề nghị công việc
 • Đề cử của Tỉnh bang/Vùng lãnh thổ;
 • Kỹ năng và kinh nghiệm góp phần thành công tại Canada.

Làm thế nào để Ứng viên có được Thư mời đăng ký Thường trú?

Ứng viên trong Pool sẽ được cấp Thư mời đăng ký thường trú khi:

 • Có 01 lời đề nghị công việc bởi Nhà tuyển dụng trong Labour Market Impact Assessment (LMIA); hoặc
 • Lời đề cử từ Tỉnh Bang/Vùng Lãnh thổ có chương trình đề cử định cư; hoặc
 • Là một trong những Ứng viên có điểm cao nhất đủ điều kiện của một trong ba chương trình định cư của Express Entry.

Lưu ý: Thư mời đăng ký thường trú này không đảm bảo cho việc cấp thường trú, Ứng viên sẽ phải đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật nhập cư Canada.

Thư mời đăng ký thường trú này có hiệu lực trong khoảng thời gian bao lâu?

Ứng viên nhận được Thư mời đăng ký thường trú sẽ có 60 ngày để hoàn thành đăng ký thường trú điện tử. Không được gia hạn dù bất kỳ trường hợp nào.

Khoảng thời gian xử lý hồ sơ 6 tháng sẽ bắt đầu và kết thúc khi nào?

Khoảng thời gian 6 tháng sẽ bắt đầu khi Sở di trú Canada xác nhận bạn đã hoàn thành việc đăng ký thường trú điện tử qua hệ thống online và kết thúc khi có quyết định cuối cùng đối với việc đăng ký này.

Trong vài trường hợp, thời gian xử lý có thể được kéo dài khi Ứng viên cần gia hạn thời gian để hoàn thành phần kiểm tra sức khỏe.

Thời gian xử lý hồ sơ này sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Sở di trú Canada (CIC), không ảnh hưởng bởi thời gian Nhà tuyển dụng nộp hồ sơ tại LMIA, hoặc các Ứng viên tiềm năng nhận được Đề cử của Tỉnh Bang/ Vùng lãnh thổ hoặc

Lưu ý: Khoảng thời gian xử lý hồ sơ 6 tháng chỉ áp dụng cho các Hồ sơ thường trú của Hệ thống Express Entry.

Trường hợp tôi làm việc trong ngành nghề có quy định giấy phép, Tôi có thể lấy thông tin về việc lấy giấy phép này tại Canada?

Mỗi Tỉnh Bang/Vùng Lãnh thổ sẽ có trách nhiệm cấp phép cho các ngành nghề đặc biệt thông qua các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tùy vào địa phương bạn lựa chọn sinh sống sẽ có những quy định khác nhau về ngành nghề cần cấp phép hoặc tiêu chuẩn riêng.

Viết một bình luận