Express Entry và điều kiện chấp nhận người từng phạm tội: Đương đơn nên biết những vấn đề nào?

Biên bản vi phạm từ cảnh sát có thể cản trở con đường đến Canada của mọi người, tuy nhiên cải tạo phạm tội có thể là một lựa chọn cho đương đơn.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ đăng ký cho ba lớp nhập cư kinh tế chính của Canada – Lớp lao động có tay nghề cao Liên Bang, Lớp trao đổi lao động có tay nghề Liên Bang và Lớp lao động có kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên được xếp hạng dựa trên số điểm phản ánh yêu cầu được gọi là “vốn nhân lực” và các yếu tố khác. Chỉ những cá nhân đạt trên ngưỡng điểm nhất định mới được mời nộp đơn xin thường trú tại Canada trong các vòng tuyển chọn được tổ chức khoảng hai tuần một lần.

Nếu đương đơn còn trẻ, có trình độ học vấn, thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và có kinh nghiệm làm việc lành nghề, đương đơn có cơ hội lớn được mời lấy thẻ thường trú thông qua chương trình Express Entry.

Mặc dù vậy, ngay cả những ứng viên Express Entry đầy đủ điều kiện nhất cũng có thể bị từ chối ước mơ thường trú tại Canada nếu họ được xác định không phù hợp vì lý do quá khứ phạm tội.

Việc từ chối vì lý do quá khứ phạm tội sẽ không liên quan đến các giải thưởng học thuật hay thành tích chuyên môn hoặc lợi ích kinh tế tiềm năng của đương đơn đối với Canada. Nếu có nội dung nào đó trong hồ sơ của đương đơn dẫn đến sự từ chối, đương đơn cần thực hiện các bước thích hợp để khắc phục vấn đề nêu trên.

CÁCH GIẢI QUYẾT TỪ CHỐI

Việc bị từ chối vì quá khứ tội phạm xuất hiện khi cá nhân nộp hồ sơ xin thường trú, hồ sơ này yêu cầu giấy chứng nhận của cảnh sát đối với bất kỳ quốc gia nào mà đương đơn (hoặc thành viên gia đình của đương đơn như vợ/chồng, trẻ em phụ thuộc và con cái phụ thuộc) sinh sống trong sáu tháng liên tục trong vòng 10 năm kể từ thời điểm đương đơn đến 18 tuổi.

Giấy chứng nhận của cảnh sát là bản sao chính của lý lịch tư pháp hoặc một tuyên bố chính thức rằng cá nhân không có tiền sử phạm tội.

Nếu có tiền sử phạm tội, bước thích hợp trong hoàn cảnh này sẽ phải liên quan đến cải tạo phạm tội, đây là quy trình để giải quyết vĩnh viễn sự từ chối.

Để đủ điều kiện cải tạo, thời gian từ lúc thi hành án kết thúc cho đến nay ít nhất phải là 05 năm, cho dù bản án là giam giữ, án treo, phạt hành chính hay bản án kết hợp bất kỳ các hình thức trên.

THỜI ĐIỂM NỘP ĐƠN XIN CẢI TẠO

Đơn xin cải tạo phải được nộp trước hoặc cùng thời điểm với hồ sơ thường trú. Nhưng đơn xin cải tạo không cần thiết phải được chấp thuận trước thời gian nộp hồ sơ thường trú – đơn xin cải tạo chỉ cần đã nộp và đang xử lý. Qua đó, cả hồ sơ thường trú và đơn xin cải tạo sẽ được xử lý đồng thời và được xem xét qua lại.

Hồ sơ thường trú sẽ chỉ được chấp thuận nếu đơn xin cải tạo thành công. Do đó, điều quan trọng là đơn xin cải tạo phải thuyết phục.

Tuy nhiên, đơn xin cải tạo không cần phải được phê duyệt trước thời điểm nộp hồ sơ thường trú, vì thời gian xử lý đơn xin cải tạo trong khoảng sáu tháng đến một năm. Ta thấy rằng thời gian để hoàn thành điều kiện cải tạo là 05 năm , và yếu tố tuổi tác rất quan trọng trong chương trình Express Entry. Trong một số trường hợp, tránh được thời gian kéo dài trước vài năm khi nộp hồ sơ có thể tạo sự khác biệt rõ ràng khi xin PR Canada.

NẾU NHƯ VỢ HOẶC CHỒNG BỊ TỪ CHỐI

Khi đăng ký thường trú tại Canada thông qua Express Entry, chỉ được phép nộp một bộ hồ sơ cho dù đương đơn chính độc thân hay đã kết hôn. Vì vậy, số phận của cặp vợ chồng ràng buộc lẫn nhau – nếu một người lấy được thẻ thường trú thì cả hai đều được. Lợi thế ở đây là bạn có thể chọn đi cùng với đương đơn đạt điểm cao nhất theo Hệ Thống Xếp Hạng Toàn Diện của Express Entry để có cơ hội tốt hơn nhận được thẻ thường trú.

Tương tự như vậy, số phận của cặp vợ chồng ràng buộc nhau về khả năng chấp nhận khi có quá khứ phạm tội. Nếu một người được xác định bị từ chối vào Canada, điều này có nghĩa là người kia cũng cùng chung số phận.

Việc liệt kê cá nhân không đủ điều kiện là cá nhân không đi chung cũng không giải quyết được tình huống này, bởi vì nó không làm thay đổi thực tế rằng họ không được chấp nhận vào Canada. Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn duy nhất cho đương đơn chính và phụ là cho cá nhân không đủ điều kiện nộp đơn xin cải tạo.

KẾT LUẬN

Việc được cấp thường trú tại Canada là kết quả của việc học tập, thành tích đạt được thông qua nỗ lực đào tạo chuyên sâu và việc bị từ chối có thể rất nghiêm trọng. Cá nhân mong muốn được thường trú tại Canada và lo ngại về việc không thỏa mãn điều kiện – dù điều đó áp dụng cho đương đơn hay cho vợ/chồng của đương đơn – nên cân nhắc tư vấn với luật sư di trú để xác định xem đương đơn có vấn đề hay không và họ có thể làm gì để đạt được ước mơ đến Canada.

Nguồn: CICNews