Vòng lựa chọn mới vẫn tiếp tục xu hướng cấp 3,750 ITAS

Chính phủ Canada vừa cấp 3,750 thư mời định cư Canada trong vòng tuyển chọn ngày 11/7. Điểm số CRS cho đợt lần này là 442.

Điểm CRS tại vòng này bằng với số điểm của vòng trước đó vào ngày 25/06 cũng như số ITAs cấp ra là 3,750.

Thời gian và ngày tie-break cho đợt tuyển chọn 11/7 là vào ngày 26/06/2018 lúc 13:18:55 UTC. Như vậy, tất cả ứng viên nộp hồ sơ trước thời gian trên với số điểm CRS hơn hoặc bằng 442 sẽ được cấp thư mời ITA.

Điểm tuyển chọn CRS vẫn không thay đổi so với vòng trước và điều này có thể do thời gian giữa vòng ngày 25/06 và vòng ngày hôm nay 11/07 chỉ cách nhau hai tuần. Càng nhiều thời gian giữa hai vòng thì số lượng ứng viên nộp vào chương trình để xét duyệt cho vòng tiếp theo sẽ càng nhiều, điều này dẫn đến hệ quả số điểm CRS sẽ tăng lên.

3,750 thừ mời ITA là con số thư mời cấp cho ba vòng tuyển chọn trước đó và con số này cũng thể hiện xu hướng đã được thiết lập từ năm 2017. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada sẽ giữ nguyên số lượng ứng viên được cấp thư mời qua nhiều vòng lựa chọn và sau đó Bộ sẽ tăng số thư mời lên khoảng 250 đến 500 ITA khoảng 2 tháng một lần.

Số lượng ứng viên cho các vòng lựa chọn đầu năm nay là 2,750 và con số nay đang tăng dần lên 3,000, 3,500 và bây giờ là 3,750.

 [visualizer id=”12446″]

Số lượng tuyển chọn cho hai vòng tháng 06 năm nay là 3,750 đã tạo nên kỷ lục mới cho chương trình Express Entry trong tháng 6 .Với tổng cộng 7,500 ITA cấp trong tháng 6, con số này là gấp đôi cùng kỳ năm 2017 với con số ITA chỉ 3,409 trong tháng 6/2017.

Với vòng tuyển chọn hôm nay, tổng số ITA cấp trong tháng 7/2018 đã vượt qua tổng số cùng kỳ năm 2017 với chỉ 3,202 ITA được cấp và một vòng Express Entry được tổ chức trong tháng 7/2017.

IRCC đã tổ chức 14 vòng tuyển chọn và cấp tổng cộng 43,450 ITA trong năm 2018 bao gồm vòng tuyển chọn hôm nay. Và với mục tiêu tuyển chọn nhiều vào năm 2018 và 2019, các vòng tuyển chọn trong tương lai cũng được dự đoán sẽ tăng về số lượng cũng như tầng suất tổ chức.

 [visualizer id=”12455″]

Những ví dụ sau là mẫu ứng viên sẽ được cấp ITA cho đợt tuyển chọn lần này:

Anikia 36 tuổi, cô ấy có bằng Thạc sĩ và đang làm tư vấn quản lý được 5 năm. Cô ấy có trình độ tiếng anh cao cấp. Anika chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada, số điểm CRS 442 của cô sẽ là đủ để được cấp ITA trong vòng Express Entry này.

Ranya và Darius đã kết hôn, cả hai đều có bằng Cử nhân và cả hai đang làm thiết kế đồ họa trong vòng 4 năm, Cả hai đều có trình độ tiếng Anh cao cấp. Ranya 29 tuổi và Darius 33 tuổi. Cả hai đều chưa bao giờ học tập và làm việc tại Canada. Ranya là đương đơn chính và có số điểm CRS là 443. Số điểm nay sẽ đủ để được cấp thư mời trong vòng tuyển chọn này.

“Chúng ta đã thấy số ITA cấp trong hai tháng liên tiếp vượt mức trong cùng kỳ năm 2017, đây là xu hướng tích cực khi năm 2018 bắt đầu khá ảm đạm” – David Cohen, cộng sự cấp cao tại công ty luật nhập cư tại Montreal.

Nguồn: CIC News