Express Entry – Tỉnh bang Prince Edward Island cấp thư mời ngày 19/07/2018

Prince Edward Island của Canada đã cấp thư mời đề cử Tỉnh Bang cho các ứng viên Express Entry thuộc nhóm Impact Impact và Business Impact.

Tổng cộng có 75 thư mời được cấp cho các ứng viên Express Entry theo nhóm Labour Impact và 50 thư mời cho nhóm Business Impact trong vòng tuyển chọn mới nhất được tổ chức vào ngày 19/7.

Văn phòng xuất nhập cảnh của Prince Edward Island (PEI) không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng thư mời đã được cấp cho các ứng viên Express Entry. Văn phòng cũng không cung cấp thông tin cụ thể về các ứng viên được mời.

PEI PNP là một trong những con đường nhanh nhất để lấy được thẻ định cư Canada, và chính phủ PEI đang áp dụng hệ thống Thư Ngỏ (EOI) cho việc nộp hồ sơ. Từ đây đến cuối năm 2018, sẽ có những vòng tuyển chọn khác (khoảng giữa mỗi tháng) từ trong kho hồ sơ EOI, và vòng tuyển chọn tiếp theo là vào 16/08/2018.

Trong vòng tuyển chọn ngày 19/07/2018, có 50 ứng viên nhóm Business Impact được mời nộp hồ sơ, với số điểm từ 135 trở lên (30% trong 50 người là khách hàng của Đối tác UniStar tại Canada). Đảm bảo rằng hồ sơ tất cả các khách hàng được chuẩn bị kỹ càng, kế hoạch kinh doanh được tối ưu hóa gắn kết với cộng đồng cũng như các giấy tờ được chuẩn bị đầy đủ, và vì vậy Confederation nhận được thư đề cử từ Hội Đồng Tỉnh Bang với tỷ lệ rất cao. UniStar còn thực hiện nhiều chiến lược khác để đạt điểm EOI cao nhất cho khách hàng, vì vậy khách hàng chúng tôi có số điểm trung bình cao hơn và có cơ hội được chọn cao hơn (36% hồ sơ được chọn trong nhóm Business Impact từ trước tới nay là khách hàng của đối tác Unistar tại Canada)

Để tối đa hóa số ứng viên được nhận thư đề cử, chúng tôi tin rằng chính phủ PEI sẽ có những vòng tuyển chọn quy mô lớn hơn trong tương lai (với số điểm EOI thấp hơn). Xin lưu ý rằng sẽ không có giới hạn cho số lượng thư đề cử cho các khách hàng của UniStar.

Hãy gửi hồ sơ ngay bây giờ để được xử lý, chúng tôi chấp nhận hồ sơ từ mọi quốc gia.

Chương trình Học Sinh Quốc Tế PEI

Đối tác của UniStar được cho phép thực hiện Chương trình Sinh viên Quốc tế PEI mới. Chương trình này sẽ cho phép học sinh trung học lấy Giấy Phép Học Tập để theo học tại trường ở PEI. Tất cả các ứng viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu yêu cầu (viết và nói).

Chương trình này có thể được áp dụng để tăng điểm EOI cho các ứng viên PEI PNP.

PEI tính điểm cho các ứng viên nộp hồ sơ vào những hạng mục nhập cư khác nhau dựa trên hệ thống tính điểm đặc biệt liên kết với hệ thống nhập cư qua Thư ngỏ EOI (Expression of Interest).

Bất cứ ai quan tâm đến việc nhập cư vào PEI trước tiên phải tạo và gửi hồ sơ EOI. Ứng viên được tính điểm dựa trên câu trả lời được gửi trong quá trình tạo hồ sơ EOI và được tham gia vào nhóm nhập cư tương ứng.

Các ứng viên có điểm cao nhất và có mối liên hệ với PEI sẽ được mời nộp đơn xin đề cử Tỉnh Bang cho chương trình đề cử Tỉnh Bang (PEI PNP).

Nguồn: CICNews