Express Entry: vòng tuyển chọn mới đạt điểm CRS tối thiểu thấp nhất năm 2018

IRCC đã cấp 3.750 itas cho ứng viên với số điểm CRS là 440

Vòng tuyển chọn mới cho chương trỉnh Express Entry tổ chức vào ngày 08/08 đã cấp tổng số 3,750 thư mời nộp hồ sơ định cư Canada cho cách ứng viên có số điểm CRS từ 440.

Số điểm CRS trong vòng tuyển chọn này là lần thứ hai IRCC giảm số điểm CRS xuống mức 440 – Mức điểm thấp nhất trong năm 2018.

Ngày giờ tie-break cho vòng hôm nay vào ngày 31/01/2018 lúc 00:06:40 UTC. Điều ngày có nghĩa rằng, tất cả các ứng viên với số điểm trên 440 đã nộp hồ sơ của mình trước ngày giờ nêu trên sẽ nhận được ITA trong vòng tuyển chọn lần này.

 [visualizer id=”13585″]

Vòng tuyển chọn hôm nay tiếp tục xu hướng cấp 3,750 ITAs từ vòng tuyển chọn ngày 13/06. Ta có thể thấy xu hướng của các vòng tuyển chọn tăng lên từ 250 đến 500 ITAs sau mỗi vòng. Năm nay bắt đầu với hai vòng mỗi vòng cấp 2,750 ITAs vào Tháng 1, sau đó là bốn vòng mỗi vòng cấp 3000 ITAs vào Tháng 2 và Tháng 3 cũng như 3,500 ITAs được cấp cho bốn vòng trong Tháng 4 và Tháng 5.

IRCC đã cấp tổng cộng 50.950 thư mời trong năm 2018, thấp hơn 335 ITA so với cùng kì năm 2017 với tổng số ITAs lúc đó là 51.285. Trong năm 2017, tổng só ITA là 86.023, gấp đôi tổng số ITA trong năm 2015 và 2016.

Với số lượng mục tiêu cao hơn cho năm 2018 và 2019, IRCC có thể cấp ITA trong năm nay nhiều hơn sơ với năm 2017

Khả năng số lượng trong một vòng tuyển chọn có thể vượt qua 3,750 có thể xảy ra. Nếu IRCC không có những vòng tuyển chọn lớn hơn hoặc thường xuyên hơn, IRCC có thể còn cắt giảm số điểm CRS xuống thấp hơn cho các vòng sắp tới.

“Đây là tin vui khi số điểm CRS giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2018” – David Cohen, cộng sự cấp cao với công ty luật cư trú Canada Campbell Cohen tại Montreal. “Sự kết hợp giữa những vòng tuyển chọn lớn hơn, mức điểm CRS 440 và mục tiêu chấp nhận cao hơn có thể ảnh hưởng đến những vòng tuyển chọn sau này”

Express Entry là hệ thống hồ sơ quản lý ứng viên ba lớp nhập cư kinh tế chính của Canada – Lớp Lao động Tay nghề Liên Bang, Lớp Trao đổi Lao động Tay nghề Liên bang và Lớp Lao động Có kinh nghiệm Canada.
Các ứng viên có thứ hạng cao nhất trong hồ sơ Express Entry sẽ được cấp ITAs trong các vòng lựa chọn.
Sau đây là ví dụ giả định một ứng cử viên thể được cấp ITA trong vòng lựa chọn này:
Ram và Elizabeth 34 tuổi và 29 tuổi, hai người đã cưới nhau và mỗi người đều có bằng Cử nhân. Cả hai đều đang làm phát triển phần mềm đã hơn ba năm. Họ cũng có số điểm IELTS 8.0 cho mỗi kĩ năng. Cả hai chưa bao giờ đến Canada và số điểm CRS 440 của họ là đủ để có dược ITA trong vòng tuyển chọn này.
Nadia 36 tuổi, có bằng Thạc sĩ và đã làm giáo viên giảng dạy hơn 6 năm, cô ta chưa bao giờ làm việc hoặc học tập tại Canada. Nadia có số điểm IELTS 8.0 ở mỗi kĩ năng . Với số điểm CRS là 440, cô đã đủ điều kiện để đạt được ITA trong vòng lựa chọn ngày hôm nay.

Nguồn: CIC News