Express Entry: điểm CRS vẫn giữ ở mức 440 trong vòng tuyển chọn ngày 22/08/2018

IRCC vẫn giữ xu hướng cấp 3,750 thư mời

Một vòng tuyển chọn mới cho chương trình Express Entry được tổ chức vào ngày 22/08 /2018 với tổng cộng 3,750 thư mời nộp hồ sơ định cư được phát ra. Điểm CRS cho lần tuyền chọn này là 440.

Đây là vòng thứ ba trong năm 2018 mà số điểm tuyển chọn ở mức thấp nhất 440. Đây cũng là số điểm CRS trong vòng ngày 8/8/2018.

Express Entry là hệ thống hồ sơ quản lý ứng viên ba lớp nhập cư kinh tế chính của Canada – Lớp Lao động Tay nghề Liên Bang, Lớp Trao đổi Lao động Tay nghề Liên bang và Lớp Lao động Có kinh nghiệm Canada. Các ứng viên được xếp hạng dựa theo Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (Comprehensive Ranking System – CRS) và những ứng viên có xếp hạng cao nhất sẽ được cấp thư mời nộp hồ sơ (Invitation to Apply – ITA) thông qua các vòng lựa chọn thông thường.

Ngày giờ tie-break cho vòng tuyển chọn lần này là vào lúc 11:28:03 UTC ngày 21/02/2018. Điều này có nghĩa rằng, tất cả ứng viên đã nộp hồ sơ của họ trước thời gian trên và có số điểm cao hơn hoặc bằng 440 sẽ nhận được thư mời ITA trong vòng ngày hôm nay.

Bộ Di trú, Tị Nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) đã cấp con số 3,750 ITAs cho mọi vòng tuyển chọn kể từ ngày 13/06. Và mật độ thường xuyên của các vòng tuyển chọn – khoảng hai tuần một lần có thể giữ điểm CRS cần thiết ở mức 440 và không tăng cao thêm nữa

 [visualizer id=”13597″]

Có rất nhiều cách để các ứng viên có thể tăng điểm của mình trong chương trình Express Entry, một thư mời tỉnh Bang có thể cộng thêm cho họ 600 điểm vào CRS. Các chương trình Đề cử Tỉnh Bang liên kết với Express Entry hiện tại đang đổi mới và hoạt động sôi nổi.
IRCC hiện tại đã cấp tổng số 54,700 ITAs qua 17 vòng Express Entry trong năm 2018, con số này vượt qua 54,487 ITAs được cấp qua 17 vòng trong năm 2017. Tuy nhiên, IRCC đã cấp tổng cộng 60,742 ITAs đến thời điểm này trong cùng kì tháng 8 năm 2017, vì vậy số ITAs năm nay vẫn thấp hơn 6,042 so với năm ngoái tại cùng thời điểm.

Đã có tổng cộng 86,023 ITAs được cấp trong năm 2017, con số này là gấp đôi tổng ITAs của cả năm 2015 và 2016. Và với mục tiêu cao hơn trong năm 2018 và 2019, sẽ vẫn có khả năng tổng số ITAs trong năm nay sẽ vượt qua năm ngoái.

Sau đây là giả định ví dụ về ứng viên sẽ được cấp ITAs trong vòng tuyển chọn lần này:

Anil và Yasmeen đã kết hôn và mỗi người đều có bằng Cử Nhân, Anil đã làm việc được tám năm với cương vị là chuyên gia phân tích tài chính và Yasmeen đã làm giáo viên được bốn năm. Cả hai đều được điểm IELTS là 8.0 cho tất cả các band. Anil 34 tuổi và Yasmeen 29 tuổi. Cả hai đều chưa bao giờ làm việc hay học tập tại Canada. Họ nộp đơn ứng tuyển với Yasmeen là đương đơn chính vì cô được cộng nhiều điểm hơn vì độ tuổi của mình. Điểm CRS của cả hai 440 là đủ để có được ITAs trong vòng tuyển chọn lần này.

“Điểm CRS sẽ khó tăng lên nữa, điều này là vì số lượng cấp thư mời lớn từ tháng 6” – David Cohen, đối tác cấp cao của công ty luật di trú Canada, Campbell Cohen tại Montreal. “Thời gian từ đây đến cuối năm vẫn còn dài, và với chỉ tiêu cao hơn cho năm 2018 và 2019, điều này có nghĩa rằng điểm CRS sẽ tiếp tục giảm đi”

Nguồn: CICNews