CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG NOVA SCOTIA (NSNP)

SKILLED WORKER STREAM

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia (NSNP) – Diện Skilled Worker Stream cung cấp lộ trình nhập cư Canada cho công dân nước ngoài nếu họ có các kỹ năng cần thiết cho các vị trí công việc khi mà tỉnh không thể tuyển dụng đủ với công dân hoặc thường trú nhân Canada. Diện Skilled Worker Stream không phải là Diện chương trình liên kết với Express Entry, có nghĩa là công dân nước ngoài có thể nộp hồ sơ xin thường trú nhân Canada ngay cả khi họ không đủ điều kiện để nộp vào chương trình Express Entry của liên bang.

Văn phòng nhập cư Nova Scotia (NSOI) không cung cấp danh sách thiếu hụt ngành nghề hoặc kỹ năng cụ thể đối với diện Skilled Worker Stream. Tuy nhiên, NSOI sử dụng Danh sách phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) để phân loại 3 nhóm ngành:Lao động lành nghề (Skilled Workers), Lao động bán lành nghề và Lao động có tay nghề thấp.

ĐIỀU KIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để đủ điều kiện nộp hồ sơ đề theo diện Skilled Worker Stream, Đương đơn phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

 • Độ tuổi từ 21 đến 55 tuổi
 • Có bằng Tốt nghiệp THPT
 • Có thư mời làm việc toàn thời gian từ một chủ lao động tại Nova Scotia
 • Có một năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến ngành nghề đã chọn (lao động thuộc nhóm bán tay nghề và đối với nhóm tay nghề thấp phải có 6 tháng kinh nghiệm làm việc với chủ lao động)
 • Được đào tạo, có bằng cấp liên quan đến ngành nghề đã chọn
 • Có đủ tài chính để ổn định cuộc sống tại Nova Scotia
 • Về trình độ ngôn ngữ
  – Đối với ứng viên ngành nghề thuộc nhóm NOC 0, A hoặc B và ngôn ngữ mẹ đẻ của Ứng viên không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, yêu cầu trình độ ngôn ngữ tối thiểu theo khung ngôn ngữ CLB/NCLC 5
  (IELTS – general: Listening: 5.0, Speaking: 5.0, Writing: 5.0, Reading: 4.0)
  – Đối với ứng viên ngành nghề thuộc nhóm C, D, yêu cầu trình độ ngôn ngữ tối thiểu theo khung ngôn ngữ CLB 4 (IELTS – general: Listening: 4.5, Speaking: 4.0, Writing: 4.0, Reading: 3.5), ngay cả khi ngôn ngữ mẹ đẻ của Ứng viên là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG (CẬP NHẬT THÁNG 8/2020)

– BOOKKEEPER (dành cho những Ứng viên tốt nghiệp + có kinh nghiệm trong ngành Accounting – Kế toán)

BUILDING CLEANING SUPERVISOR (Giám sát vệ sinh tòa nhà)

– LOGISTICS PERSONNEL (Làm việc tại Công ty sản xuất chế biến xuất khẩu tôm hùm)

– SALES REPRESENTATIVE (Làm việc tại Công ty sản xuất chế biến xuất khẩu tôm hùm)

– WEB DESIGNER (Thiết kế web)

– COOK (Đầu bếp)

-BAKER ( Thợ làm bánh)