CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG ONTARIO (OINP)

FOREIGN WORKER STREAM

Chương trình định cư Đề cử tỉnh bang của Ontario (OINP) – diện Foreign Worker Stream là một trong những chương trình nhanh và quan trọng nhất để định cư tại Canada.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

  • Ngoại ngữ: KHÔNG YÊU CẦU CHỨNG CHỈ IELTS
  • Trình độ học vấn: Bằng Đại học, Cao đẳng trở lên
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc full-time (tối thiểu 30 giờ/tuần) trong vòng 5 năm trước khi nộp đơn, trong lĩnh vực mà họ sẽ làm việc tại Ontario.
  • Nhận PR cho cả gia đình

ĐỊNH NGHĨA VỀ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TUYỂN DỤNG TẠI ONTARIO

  • Nghề nghiệp có tay nghề theo định nghĩa của chính phủ là NOC Level 0, A hoặc B
  • Vị trí chính thức, toàn thời gian
  • Đáp ứng mức lương hiện hành cho vị trí công việc tại Ontario
  • Không ảnh hưởng đến việc giải quyết tranh chấp lao động nào của công ty hoặc nhân viên của công ty
  • Không ảnh hưởng xấu đến cơ hội việc làm hoặc đào tạo cho công dân Canada và thường trú nhân Canada
  • Vị trí phải cần thiết cho hoạt động của công ty