SINP- SASKATCHEWAN EXPERIENCE – HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY

HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY

DỰ ÁN THÍ ĐIỂM CÁC NGÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC HOSPITALITY

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

Diện này dành cho những người lao động nước ngoài muốn nộp hồ sơ xin Thường trú nhân và:

 • Hiện đang làm việc tại Saskatchewan với Work Permit còn hiệu lực;
 • Đã đang làm việc với chủ lao động trong ngành Hospitality được SINP phê duyệt trong khoảng thời gian tối thiếu là 06 tháng (960 giờ); và
 • Đang làm một trong những công việc dưới đây:
  • Phục vụ trong lĩnh vực Thực phẩm – Đồ uống (NOC 6513)
  • Nhân viên quầy thực phẩm/Phụ bếp (NOC 6711)
  • Nhân viên buồng phòng/Nhân viên dọn vệ sinh (NOC 6731)

=> UniStar sẽ đi cùng Khách hàng từ bước xin Work Permit để sang làm việc tại Saskatchewan

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 • Đang giữ Work Permit còn hiệu lực được cấp bởi IRCC thông qua LMIA cho một trong những ngành nghề dưới đây:
  • Phục vụ trong lĩnh vực Thực phẩm – Đồ uống (NOC 6513)
  • Nhân viên quầy thực phẩm/Phụ bếp (NOC 6711)
  • Nhân viên buồng phòng/Nhân viên dọn vệ sinh (NOC 6731)
 • Trình độ học vấn: tối thiểu tốt nghiệp THPT (hoặc có bằng cấp tương đương)
 • Làm việc cho chủ lao động được SINP chấp thuận để tham gia Hospitality Sector Project. SINP sẽ không chấp nhận hồ sơ từ những người lao động trong ngành nghề Hospitality bắt đầu làm việc cho chủ lao động của họ trước khi chủ lao động nhận được sự phê duyệt của SINP.
 • Làm việc tại Saskatchewan với chủ lao động tuyển dụng Đương đơn cho một công việc dài hạn ít nhất là 06 tháng.
 • Được tuyển dụng làm công việc dài hạn, toàn thời gian cho chủ lao động ở Saskatchewan đủ điều kiện trong lĩnh vực Hospitality.
 • Ngoại ngữ tối thiểu CLB 4 tương đương IELTS General 4.5 (Listening 4.5, Reading 3.5, Speaking 4, Writing 4).
 • Có được Thư phê duyệt công việc SINP hợp lệ từ Tỉnh Bang (SINP Job Approval Letter)

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠM THỜI

Nếu Đương đơn đang là người lao động nước ngoài tạm thời và có mong muốn được tham gia chương trình này:

 1. Chủ lao động của Đương đơn phải nộp bản kế hoạch tuyển dụng và định cư SINP-500-4 Hospitality Sector Recruitment and Settlement Plan hoàn chỉnh đến SINP.
 2. Khi bản kế hoạch trên được chấp thuận và Đương đơn hoàn tất được những yêu cầu để xin đề cử, Đương đơn có thể nộp hồ sơ theo diện này tới SINP.
  Chính phủ Liên bang đặt ra hạn ngạch số lượng hồ sơ mà SINP có thể đề cử mỗi năm và SINP cũng chỉ duyệt tối đa số lượng hồ sơ như vậy mỗi năm. Không có hồ sơ nào được đảm bảo sẽ được chấp nhận hoặc đề cử.
Những đương đơn sau không thể nộp đơn thông qua Chương Trình Saskatchewan Experience – Hospitality Section Project Sub-Category:

• Người yêu cầu tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada
Ngoài ra, bạn có thể không đủ điều kiện để SINP đề cử nếu:
• Bạn đã không nộp các tài liệu mà SINP yêu cầu;
• Bạn đã không thể chứng minh rằng bạn có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan; và
• Bạn hoặc đại diện của bạn đã cố ý cung cấp những thông tin sai về bản thân trong đơn đăng ký.