CANADA HỖ TRỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM TRÚ ĐỂ BẮT ĐẦU CÔNG VIỆC MỚI

Chính sách mới sẽ cho phép người lao động tạm thời bắt đầu làm việc trong vòng 10 ngày thay vì 10 tuần sau khi nộp hồ sơ xin giấy phép lao động.

Một chính sách mới của chính phủ đang cho phép người lao động nước ngoài tạm thời, những người đã có job offer ở Canada, bắt đầu làm việc trong khi hồ sơ xin giấy phép lao động của họ đang trong quá trình xét duyệt.

Chính phủ cho biết chính sách này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian từ 10 tuần xuống còn 10 ngày làm việc để người lao động tạm thời bắt đầu một công việc mới.

Theo thông cáo báo chí, sự thay đổi tạm thời này là một trong những chính sách của Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của Canada. Nhiều lao động nước ngoài tạm thời có giấy phép lao động cho một chủ lao động cụ thể (employer-specific work permit) đã bị mất việc vào mùa xuân này và không thể rời Canada do số chuyến bay bị giảm hoặc do lệnh hạn chế đi lại. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như nông nghiệp, nông nghiệp thực phẩm và chăm sóc sức khỏe đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động.

Theo các quy định hiện hành, người lao động nước ngoài tạm thời đã có giấy phép lao động cho một chủ lao động cụ thể cần phải xin giấy phép lao động mới với chủ lao động mới để có thể làm việc một cách hợp pháp tại Canada. Họ cần phải chờ giấy phép lao động được cấp trước khi có thể bắt đầu làm công việc mới.

Hiện tại những người lao động tạm thời hiện đã có job offer chờ sẵn thì họ có thể nộp đơn yêu cầu đến Cơ quan IRCC cho phép họ được làm việc. Yêu cầu này sẽ được xem xét trong vòng 10 ngày và nếu yêu cầu được chấp thuận, người lao động sẽ được thông báo qua email. Sau đó họ có thể bắt đầu làm công việc mới.

Người lao động cần đáp ứng 3 tiêu chí sau đây để có thể đủ điều kiện xin làm việc:

• Người lao động phải cư trú hợp lệ tại Canada;

• Họ phải có giấy phép lao động cho một chủ lao động cụ thể hoặc họ đã và đang làm việc theo diện miễn giấy phép lao động; và

• Họ phải nộp đơn xin giấy phép lao động mới với job offer hợp lệ cho Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (Temporary Foreign Worker Program) hoặc Chương trình dịch chuyển Quốc tế (International Mobility Program)

Không có thay đổi cho yêu cầu đối với Chủ lao động trong quá trình tuyển dụng lao động nước ngoài. Chủ lao động cần có được Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) tích cực từ Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC). Họ phải gắn tên của người lao động được tuyển dụng cho vị trí công việc trên tờ LMIA và thông báo cho Cơ quan Di trú Canada.

Đối với các trường hợp được miễn LMIA đối với chủ lao động cụ thể, chủ lao động cần nộp Offer of employment (thư mời làm việc) thông qua Cổng thông tin tuyển dụng của Chương trình dịch chuyển quốc tế.

Các bước để thay đổi chủ Lao động

Lao động nước ngoài tạm thời trước tiên phải xin giấy phép làm việc mới ngay tại Canada. Hầu hết mọi người phải nộp đơn xin trực tuyến, tuy nhiên nếu họ không biết cách sử dụng hoặc do có vấn đề xảy ra với hệ thống hồ sơ trực tuyển, họ có thể nộp hồ sơ giấy.

Sau khi nộp đơn IRCC yêu cầu người nộp đơn điền vào mẫu form đề xuất trên web, việc cung cấp thông tin cần thiết trên web  tạo thuận lợi cho việc trao đổi giữa người nộp đơn và Cơ quan Di trú Canada. Thông tin chi tiết hơn có thể được tìm thấy trên trang web của chính phủ. Thời gian xem xét yêu cầu từ người Lao động sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc người lao động có được miễn giấy phép lao động hay không.

Một khi xác định được trường hợp của người Lao động, IRCC sẽ gửi email xác nhận người nộp đơn có thể bắt đầu làm việc cho chủ lao động mới của họ trong khi hồ sơ xin giấy phép lao động của họ đang được xử lý.

Email phản hồi sẽ được gửi trong khoảng 10 ngày làm việc. Có thể mất nhiều thời gian hơn nếu người lao động chọn hình thức nộp hồ sơ giấy.

(the cicnews.com)

Danh mục CANADA,NEWS