CANADA BẮT ĐẦU NHẬN HỒ SƠ CHO CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM ĐỊNH CƯ NGÀNH NÔNG NGHIỆP – THỰC PHẨM

Chương trình thí điểm định cư ngành Nông nghiệp – Thực phẩm hiện đang bắt đầu nhận hồ sơ.

Chương trình nhập cư vốn được mong đợi từ lâu này sẽ mang đến cơ hội lấy được thường trú nhân cho người lao động trong một số ngành Nông nghiệp – Thực phẩm nhất định.

Chương trình nhằm mục đích giải quyết nhu cầu về lao động của các Chủ lao động Canada trong các lĩnh vực xử lý thịt, chăn nuôi, trồng nấm trong nhà kính. Những người giữ loại visa tạm trú đã và đang làm việc tại Canada trong các ngành nghề kể trên sẽ có thể nộp hồ sơ xin thường trú thông qua chương trình thí điểm mới này.

Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada IRCC sẽ xét duyệt đến 2,750 hồ sơ của Đương đơn chính cùng với thành viên gia đình của họ mỗi năm trong 03 năm tiếp theo thông qua chương trình thí điểm này. Hồ sơ sẽ được tiếp nhận kể từ giờ cho đến ngày 14 tháng 5 năm 2023, theo như thông cáo báo chí từ IRCC.

Các chủ lao động Canada trong lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp – Thực phẩm đã và đang kêu gọi Chính phủ Liên bang hỗ trợ họ trong việc tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động cần thiết để doanh nghiệp hoạt động. Chương trình thí điểm được dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 3 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch vi-rút Corona trên toàn cầu. Chương trình mang đến sự lựa chọn cho những người lao động tạm thời với kinh nghiệm làm việc trong ngành Nông nghiệp – Thực phẩm có thể lấy được thường trú nhân.

Chương trình thí điểm định cư ngành Nông nghiệp – Thực phẩm không bao gồm tỉnh bang Quebec, nơi có hệ thống nhập cư riêng biệt. Tuy nhiên, các chủ lao động nào tại Quebec thuê người lao động nước ngoài không theo thời vụ có thể được hưởng lợi từ LMIA có thời hạn 2 năm, được xem là một phần của chương trình thí điểm, miễn là mã ngành NOC của người lao động đủ điều kiện. Họ có thể nộp hồ sơ xin định cư theo 1 trong các diện định cư nằm trong chương trình Quebec Experience Program (PEQ).

Các ngành và nghề đủ điều kiện để nộp hồ sơ cho CT thí điểm này bao gồm:

Ngành sản xuất các sản phẩm làm từ thịt:

  • Nhân viên xử lý thịt kênh bán lẻ (Retail butchers)
  • Nhân viên xử lý thịt dạng công nghiệp (Industrial butchers)
  • Giám sát viên trang trại và nhân công chăn nuôi chuyên ngành (Farm supervisors and specialized livestock workers)
  • Nhân viên chế biến thực phẩm (Food processing labourers)

Ngành sản xuất trồng trọt trong nhà kính, gieo hạt và trồng hoa, bao gồm sản xuất nuôi trồng nấm:

  • Giám sát viên trang trại và nhân công chăn nuôi chuyên ngành (Farm supervisors and specialized livestock workers)
  • Công nhân nông trại phổ thông (General farm workers)
  • Nhân công thu hoạch (Harvesting labourers)

Ngành chăn nuôi nhưng không bao gồm ngành nuôi trồng thủy sản:

  • Giám sát viên trang trại và nhân công chăn nuôi chuyên ngành (Farm supervisors and specialized livestock workers)
  • Công nhân nông trại phổ thông (General farm workers)

Trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp của Canada đạt mức kỷ lục 67 tỷ USD.

“Thu hút và giữ lại những người lao động có năng lực là cần thiết để giúp tăng trưởng nền kinh tế của chúng ta và cải thiện mức sống của mọi người dân Canada,” ông Marco Mendicino, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada phát biểu trong buổi họp báo. “Chương trình Thí điểm ngành Nông nghiệp – Thực phẩm sẽ thu hút những ứng viên đã làm việc tại Canada mong muốn lấy được thường trú nhân, những người  có thể góp phần phát triển cho nền kinh tế Canada, và có thể hỗ trợ cho nhu cầu về lao động của các nông dân và các nhà chế biến.”   

(theo cicnews.com)