NGƯỜI NHẬP CƯ CÓ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CAO HƠN TẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CANADA

Người nhập cư đang mang đến năng suất lao động tốt hơn ở thị trường lao động Canada, trong một số trường hợp, họ đang làm việc tốt hơn so với những người lao động gốc Canada.

Theo một báo cáo gần đây với tiêu đề – Kết quả thị trường lao động được cải thiện bởi người nhập cư mới đến Canada, giai đoạn 2006-2019, người nhập cư mới ở độ tuổi trung bình trẻ hơn và trình độ học vấn tốt hơn so với những người lao động gốc Canada.

Nhà kinh tế Kimberly Wong đã so sánh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, tỷ lệ người có việc làm, tỷ lệ người thất nghiệp và tiền lương hàng giờ của ba nhóm: nhóm những người nhập cư gần đây nhất – những người đã sống tại Canada dưới 5 năm; nhóm những người nhập cư gần đây – những người đã sống tại Canada từ 5 đến 10 năm; và nhóm công dân gốc Canada. Dữ liệu được thu thập từ Nghiên cứu về Lực lượng Lao động Thống kê tại Canada từ năm 2006 đến 2019 và được xuất bản bởi Trung tâm khảo cứu về Mức sống.

Mặc dù người nhập cư có tỷ lệ tham gia lực lượng lao động và tỷ lệ việc làm cao hơn sp với người lao động gốc Canada, nhưng khoảng cách về lương bổng vẫn còn và tỷ lệ thất nghiệp của họ cao hơn.

Năm 2019, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của người nhập cư đã vượt qua người lao động gốc Canada 4,5 điểm phần trăm cho những người nhập cư gần đây nhất và 10,0 điểm phần trăm cho những người nhập cư gần đây. Tỷ lệ người lao động có việc làm của những người nhập cư gần đây nhất vượt qua tỷ lệ lao động gốc Canada 1,5 điểm phần trăm và những người nhập cư gần đây cũng vượt họ 8,7 điểm phần trăm.

Tỷ lệ thất nghiệp đối với nhóm người nhập cư đã giảm, nhưng tỷ lệ người nhập cư thất nghiệp vẫn cao hơn so với lao động gốc Canada. Vào năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp của cả những người nhập cư gần đây nhất và gần đây cao hơn tỷ lệ thất nghiệp của người lao động gốc Canada tương ứng 4,0 và 1,0 điểm phần trăm.

Tiền lương được điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt của những người nhập cư gần đây nhất đã tăng, nhưng họ vẫn chỉ kiếm được từ 2,87 đến 4,32 đô la/ giờ thấp hơn so với người LĐ gốc Canada.

Sáu lý do vì sao năng suất lao động được cải thiện

Báo cáo trên cũng đưa ra sáu lý do đối với sự cải thiện chung trong hiệu quả thị trường lao động của lực lượng lao động những người nhập cư mới:

  • Tỷ lệ người nhập cư có bằng đại học cao;
  • Thị trường lao động cạnh tranh vào cuối những năm 2010 có thể mang lại lợi ích cho người nhập cư nhiều hơn so với lao động gốc Canada;
  • Các chương trình của liên bang và tỉnh bang mở ra dành cho người lao động nhập cư, như các Chương trình Đề cử của Tỉnh bang(PNPs), với mục đích giúp tăng hiệu suất lao động  
  • Các dịch vụ hỗ trợ đã giúp tăng cường việc hội nhập vào thị trường lao động; và
  • Việc công nhận các chứng chỉ nước ngoài có thể đã được cải thiện
  • Thông tin thị trường lao động được cải thiện có thể giúp người nhập cư chuẩn bị tốt hơn cho thị trường việc làm Canada

Phạm vi cải thiện

Cũng có hai lý do về việc tăng lương tương đối chậm hơn khi so sánh với các chỉ số thị trường lao động khác:

• Những thách thức mà người nhập cư ở Canada phải đối mặt như phân biệt đối xử, rào cản ngôn ngữ và các mạng xã hội nhỏ hơn có thể ảnh hưởng đến thu nhập nhiều hơn việc làm; và

• Mức độ không phù hợp với công việc không được cải thiện, nơi những người có trình độ đại học làm một công việc không liên quan đến ngành học của họ, điều này có thể giải thích tại sao mức lương tương đối của những người nhập cư có trình độ học vấn cao không cải thiện.

Báo cáo cho biết độ tuổi trung bình thấp hơn và trình độ học vấn cao hơn có liên quan đến dân số trong độ tuổi lao động Canada, những người nhập cư đang giữ vị thế quan trọng đối với nền kinh tế Canada, từ góc độ đóng góp của họ cho lực lượng lao động và các khoản thu về thuế, báo cáo cho biết. Phần đóng góp này có thể còn lớn hơn nếu khoảng cách về tỷ lệ thất nghiệp và mức lương tương đối được giảm bớt.

(theo cicnews.com)

Danh mục CANADA,NEWS