BẢN TIN CANADA: CẬP NHẬT ĐỢT CẤP THƯ MỜI ĐỀ CỬ TỈNH BANG MANITOBA (MPNP) NGÀY 31/07/2020

Manitoba đã công bố kết quả đợt cấp thư mời nộp hồ sơ chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) lần thứ 95 vào ngày 31 tháng 7.

Chương trình đề cử của tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã cấp tổng cộng 199 Thư mời nộp hồ sơ (Letter of Advice to Apply – LAA) cho các ứng viên nhập cư.

LAA là thư mời cấp cho các ứng viên nhập cư để nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang và lấy thường trú nhân (PR) tại Canada. Manitoba cấp các thư mời thông qua ba diện nhập cư sau đây:

  • Lao động tay nghề ở Manitoba (Skilled Workers in Manitoba): 157
  • Lao động tay nghề ở nước ngoài (Skilled Workers Overseas): 21
  • Diện sinh viên quốc tế (International Education Stream): 21 

Trong số 199 thư mời được cấp trong đợt này, 15 thư mời đã được trao cho các ứng viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang.

Cho đến nay, Manitoba đã cấp 2,833 Thư mời cho các ứng viên nhập cư trong năm 2020.

HỆ THỐNG EOI CỦA MANITOBA

Các ứng viên nhập cư cần phải đăng kí vào hệ thống Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) của MPNP để nhận được thư mời thông qua diện Lao động Tay nghề ở Manitoba và diện Lao động Tay nghề ở nước ngoài.

Thông qua hệ thống của Manitoba, những ứng viên này được xếp hạng bằng cách nhận được số điểm /1000 điểm dựa trên những đặc trưng của nguồn vốn nhân lực như khả năng sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các mối liên kết với tỉnh bangManitoba, và các yếu tố khác.

Trong đợt cấp thư mời lần này, các ứng viên thành công nhận được thư mời nộp hồ sơ cần phải đạt ít nhất là 474 điểm để nhận được LAA thông qua diện Lao động Tay nghề ở Manitoba. Các ứng viên thuộc diện Lao động Tay nghề ở nước ngoài cần phải đạt ít nhất là 764 điểm.

VỀ CÁC DIỆN ĐỊNH CƯ CỦA MANITOBA

Diện Lao động Tay nghề ở Manitoba và Lao động Tay nghề ở nước ngoài cho phép tỉnh bang đề cử những người lao động có tay nghề có khả năng đóng góp cho nhu cầu của thị trường lao động tại Manitoba.    

Những người ở nước ngoài cần phải có một mối liên kết được thiết lập với tỉnh bang Manitoba. Điều này có thể được chứng minh thông qua mối quan hệ với người thân hoặc bạn bè đang ở tại tỉnh bang, kinh nghiệm làm việc trước đây ở Manitoba, hoặc thư mời theo diện Strategic Recruitment Initiatives (1 trong những diện thuộc CT đề cử tỉnh bang MPNP).

Tại thời điểm nộp hồ sơ, ứng viên không cần phải có mặt tại Manitoba để được xem là đủ điều kiện.

Những ứng viên thành công thuộc diện Lao động Tay nghề ở Manitoba phải đáp ứng được những tiêu chí nhất định, như là phải có job offer làm việc full-time dài hạn từ một chủ lao động ở Manitoba.

Những sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp từ một cơ sở giáo dục tại Manitoba có thể nhận được Thư mời thông qua diện Sinh viên Quốc tế nếu họ có các thế mạnh mà Manitoba đang cần.

(theo cicnews.com)

Danh mục CANADA,NEWS