AIPP – MÔ HÌNH ĐỊNH CƯ PHỤ THUỘC NHÀ TUYỂN DỤNG

Chương trình AIPP là chương trình định cư mới được chính phủ ban hành từ 3/2017. Bao gồm các bang thuộc vùng Atlantic : Nova Scotia, New Brunswick, New Foundland and Labrador, Prince Edward Island – với 2,3 triệu dân. Những tỉnh bang này liên kết với chính phủ Liên Bang để soạn thảo chương trình theo mô hình “employer-driven immigration” (Định cư phụ thuộc nhà tuyển dụng).

Chương trình phê duyệt 2,500 hồ sơ tới 3/2020. Các ứng viên của chương trình AIPP được xét riêng, không thông qua chương trình Express Entry. Điều kiện AIPP khá dễ dàng nên các ứng viên không thỏa điều kiện chương trình Express Entry có thể nộp đơn cho chương trình AIPP.

Chương trình không yêu cầu thang điểm và xét trên cơ sở First Come First Serve


LỢI THẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH AIPP

  • Nhận thường trú nhân vĩnh viễn (PR)
  • Giáo dục miễn phí cho con cái
  • Cơ hội sở hữu song tịch
  • Y tế miễn phí cho cả gia đình
  • Môi trường sống thanh bình

YÊU CẦU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

  • Trên 22 tuổi
  • Có sức khoẻ tốt
  • Lý lịch tư pháp tốt
  • Tốt nghiệp trung học phổ thông