BULGARIA FAST-TRACK CITIZENSHIP PROGRAM

📱 +84 906 930 090 

BULGARIA FAST-TRACK CITIZENSHIP PROGRAM

Chương trình Đầu tư Định cư Bulgaria Fast-Track Citizenship Program do UniStar International cung cấp cho phép Nhà Đầu tư được cấp Thẻ cư trú PR trong vòng 3-4 tháng và Đương đơn có thể nhập tịch và nhận Passport trong vòng 18 tháng. Hiện tại, đây là Chương trình nhận Quốc tịch nhanh nhất ở Châu Âu với tổng giá trị đầu tư chỉ từ 260,000 Euro.

LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ:

  • Thời gian xử lý hồ sơ PR nhanh (3-4 tháng).
  • Đăng ký nhập tịch sau khi giữ PR 1 năm
  • Con, cháu và con nuôi của Đương đơn có thể nộp đơn xin Quốc tịch ngay sau khi Đương đơn nhận được quyền Công dân
  • UniStar cung cấp gói Hỗ trợ Tài chính 260,000 Euro không hoàn lại (thay thế lựa chọn đầu tư tối thiểu 1,024,000 Euro trong 5 năm vào trái phiếu Chính phủ).
  • Không giới hạn độ tuổi, trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn, hoặc kinh nghiệm Quản lý/ Kinh doanh.
  • Không yêu cầu chứng minh chi tiết nguồn vốn Đầu tư.
  • Quốc tịch có thể được kế thừa cho con và cháu (kể cả con cái được nhận nuôi).
  • Không cần Cư trú lâu dài sau khi nhận thẻ PR/ Quốc tịch