INVESTMENT PROGRAMS

Manitoba đưa ra hướng Định cư mới cho Cử nhân

  Diện Đào tạo Quốc Tế (IES) Các cử nhân Quốc tế của những trường học tại Manitoba sẽ nhận được nhiều lợi ích từ những thay đổi trong chương trình Đề cử Tỉnh bang Manitoba (MPNP); sẽ được làm mới lại từ bây giờ đến cuối năm 2018. Một điểm mới của MPNP là một diện mới gọi là diện Đào tạo Quốc tế (IES) – Dự kiến mở vào tháng 04/2018. Nhắm vào những cử nhân ngành Khoa Học, Công …

Read MoreManitoba đưa ra hướng Định cư mới cho Cử nhân