SASKATCHEWAN

SINP- SASKATCHEWAN EXPERIENCE – HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY

HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY DỰ ÁN THÍ ĐIỂM CÁC NGÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC HOSPITALITY TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH Diện này dành cho những người lao động nước ngoài muốn nộp hồ sơ xin Thường trú nhân và: Hiện đang làm việc tại Saskatchewan với Work Permit còn hiệu lực; Đã đang làm việc với chủ lao động trong ngành Hospitality được SINP phê duyệt trong khoảng thời gian tối thiếu là 06 tháng (960 giờ); và Đang làm …

Read MoreSINP- SASKATCHEWAN EXPERIENCE – HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG SASKATCHEWAN (SINP)

SASKATCHEWAN EXPERIENCE – SKILLED WORKER WITH EXISTING WORK PERMIT TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH Diện này dành cho những người lao động có tay nghề mà: Đã làm việc tại Saskatchewan trong ít nhất 06 tháng, với Work Permit đang còn hiệu lực; và => UniStar sẽ đi cùng Khách hàng từ bước xin Work Permit để sang làm việc tại Saskatchewan Đáp ứng được các tiêu chí trong chương trình này. Các tiêu chí có thể thay đổi bất kì …

Read MoreCHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG SASKATCHEWAN (SINP)

Tốc độ tăng trưởng việc làm của Canada năm 2017 đạt tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ qua

Theo đánh giá thị trường lao động hàng năm của Cục thống kê Canada, công nghệ giữa các ngành có mức tăng trưởng biên chế nhanh nhất trong năm ngoái. Việc làm trong các lĩnh vực công nghệ và Y tế của Canada tang trưởng đáng kế trong năm 2017, một phần của xu hướng tổng thể cho thấy tổng số việc làm tăng trưởng nhanh nhất trong một thập kỷ. Thống kê đánh giá thị trường lao động hàng …

Read MoreTốc độ tăng trưởng việc làm của Canada năm 2017 đạt tốc độ nhanh nhất trong một thập kỷ qua