SINP

SINP- SASKATCHEWAN EXPERIENCE – HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY

HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY DỰ ÁN THÍ ĐIỂM CÁC NGÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC HOSPITALITY TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH Diện này dành cho những người lao động nước ngoài muốn nộp hồ sơ xin Thường trú nhân và: Hiện đang làm việc tại Saskatchewan với Work Permit còn hiệu lực; Đã đang làm việc với chủ lao động trong ngành Hospitality được SINP phê duyệt trong khoảng thời gian tối thiếu là 06 tháng (960 giờ); và Đang làm …

Read MoreSINP- SASKATCHEWAN EXPERIENCE – HOSPITALITY SECTOR PILOT PROJECT SUB-CATEGORY

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG SASKATCHEWAN (SINP)

INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH Chương trình này dành cho những người lao động có tay nghề cao: Có thư mời làm việc cho một skilled job ở Saskatchewan; và Đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Tiêu chí có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng những gì có trên trang web này khi Chính Phủ Tỉnh Bang nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương …

Read MoreCHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG SASKATCHEWAN (SINP)