Campbell Cohen

Express Entry: điểm CRS vẫn giữ ở mức 440 trong vòng tuyển chọn ngày 22/08/2018

IRCC vẫn giữ xu hướng cấp 3,750 thư mời Một vòng tuyển chọn mới cho chương trình Express Entry được tổ chức vào ngày 22/08 /2018 với tổng cộng 3,750 thư mời nộp hồ sơ định cư được phát ra. Điểm CRS cho lần tuyền chọn này là 440. Đây là vòng thứ ba trong năm 2018 mà số điểm tuyển chọn ở mức thấp nhất 440. Đây cũng là số điểm CRS trong vòng ngày 8/8/2018. Express Entry là …

Read MoreExpress Entry: điểm CRS vẫn giữ ở mức 440 trong vòng tuyển chọn ngày 22/08/2018