Frederiction

Cuộc sống tại Tỉnh Bang New Brunswick, Canada

Cuộc sống tại các Tỉnh Bang trên đảo (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island) của Canada chú trọng vào chất lượng sống hơn là tiêu chuẩn cuộc sống cao. Nếu bạn tìm việc tại New Brunswick, một công việc ổn định sẽ cho phép một cuộc sống hoàn hảo nếu bạn có thể hòa nhập với môi trường cộng đồng. Vậy chất lượng cuộc sống tốt là gì? Thời gian di chuyển đến nơi làm việc ngắn, tiếp cận …

Read MoreCuộc sống tại Tỉnh Bang New Brunswick, Canada