ITA

Vòng lựa chọn mới vẫn tiếp tục xu hướng cấp 3,750 ITAS

Chính phủ Canada vừa cấp 3,750 thư mời định cư Canada trong vòng tuyển chọn ngày 11/7. Điểm số CRS cho đợt lần này là 442. Điểm CRS tại vòng này bằng với số điểm của vòng trước đó vào ngày 25/06 cũng như số ITAs cấp ra là 3,750. Thời gian và ngày tie-break cho đợt tuyển chọn 11/7 là vào ngày 26/06/2018 lúc 13:18:55 UTC. Như vậy, tất cả ứng viên nộp hồ sơ trước thời gian trên …

Read MoreVòng lựa chọn mới vẫn tiếp tục xu hướng cấp 3,750 ITAS