Nick Noorani

Bảy bí mật thành công của Nick Noorani cho người nhập cư Canada

  Những bí quyết vô cùng quý giá để thành công tại Canada được chia sẻ bởi chính một người Ấn Độ nhập cư Canada đã rất thành công trong công việc mình lựa chọn. Nick Noorani là một chuyên gia tiếp thị từ Ấn Độ đến Canada vào năm 1998 với hy vọng về một tương lai tốt hơn cho gia đình mình. Với kinh nghiệm quốc tế rộng lớn của mình, ông rất ngạc nhiên khi nhận thấy …

Read MoreBảy bí mật thành công của Nick Noorani cho người nhập cư Canada