QUỐC KỲ

Tìm hiểu về Quốc kỳ Canada

  Quốc kỳ Canada hiện tại sử dụng hai màu chính thức là đỏ và trắng, trung tâm đặt biểu tượng nổi bật nhất của Quốc gia – lá phong 11 điểm màu đỏ. Ngài Maurice Bourget, Phát ngôn viên của Thượng Viện Canada đã từng nói rằng “Quốc kỳ Canada là biểu tượng cả sự đoàn kết dân tộc, vì sự đoàn kết dân tộc, vượt trên mọi nghi ngại, đại diện cho tất cả công dân Canada không …

Read MoreTìm hiểu về Quốc kỳ Canada