TAY NGHỀ

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG SASKATCHEWAN (SINP)

INTERNATIONAL SKILL WORKER – EMPLOYMENT OFFER TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH Chương trình này dành cho những người lao động có tay nghề cao: Có thư mời làm việc cho một skilled job ở Saskatchewan; và Đáp ứng các tiêu chí của chương trình. Tiêu chí có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng những gì có trên trang web này khi Chính Phủ Tỉnh Bang nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương …

Read MoreCHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG SASKATCHEWAN (SINP)