THƯ MỜI

Chương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 50 với điểm số 475

Chương trình nhân viên trình độ cao liên bang – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 50 với điểm số 475 Vào tháng 1 năm 2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các Hồ sơ Di trú theo một số chương trình nhập cư Kinh tế. Hệ thống xét duyệt …

Read MoreChương trình nhân viên trình độ cao – dòng xét duyệt nhanh phát hành thư mời nộp đơn nhập cư đợt thứ 50 với điểm số 475